Ogłoszenie o zwyczajnej XIX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym bez transmisji obrad

Porządek obrad:
 1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na terenie Gminy Lubniewice, w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie usług hotelarskich oraz usług gastronomicznych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Gliśnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach.
 8. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2019 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2019 rok.
 14. Zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           w Lubniewicach
                                                                    /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (6 maja 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 maja 2020, 13:02:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 987