Ogłoszenie o zwyczajnej XVII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Gliśnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2020.
 8. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019.
 9. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok i rocznego planu pracy - Komisja ds. Planowania i Budżetu.
 10. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok i rocznego planu pracy - Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
 11. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok i rocznego planu pracy - Komisja ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.
 12. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok i rocznego planu pracy - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.


                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                       w Lubniewicach
                                                                 /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 stycznia 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2020, 15:49:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2020, 08:41:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1322