Ogłoszenie o zwyczajnej XV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach.
  3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w  Lubniewicach przy ulicy Zamkowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 32, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
  8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        w Lubniewicach
                                                                  /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Marta Kiermasz (19 grudnia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2019, 15:26:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2019, 09:30:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228