Ogłoszenie o nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.
  6. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                            (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (5 lipca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lipca 2019, 14:31:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882