Ogłoszenie o zwyczajnej VIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewice
a. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2018,
c. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Interpelacje, zapytania, sprawy różne
a. Odczytanie zapytania Radnych złożone do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach skierowane do Burmistrza Lubniewic.
8. Zakończenie obrad.


                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Lubniewicach
                                                                            /-/ Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 czerwca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 czerwca 2019, 14:08:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 902