Ogłoszenie o nadzwyczajnej V sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 marca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Lubniewice za 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
  6. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
    
                                                                                 (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 lutego 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 lutego 2019, 10:59:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005