Ogłoszenie o zwyczajnej IV sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 10. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Planowania i Budżetu.
 11. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
 12. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.
 13. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
    
                                                                              (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 lutego 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 lutego 2019, 16:49:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773