Zmiana ogłoszenia o zwyczajnej III sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  27 grudnia 2018 r. o godz. 13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro), przy ulicy Jana Pawła II 51, odbędzie się zwyczajna III sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na  rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 12. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                     Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (19 grudnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2018, 14:54:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921