Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 10 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

Dnia 10 maja 2012 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej. 
 
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
    -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach;
2. Informacja w sprawie zrzeczenia się radnego z funkcji Przewodniczącego Rady - podjęcie uchwały;
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach:
    a) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej,
    b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej,
    c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
    e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
    f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
4. Informacja o zrzeczeniu się mandatu radnego i wycofaniu zrzeczenia;
5. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu ZGK;
6. Informacja na temat ochrony p.poż na terenie gminy;
7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu;
9. Interpelacje i zapytania;
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                           /_/ Roman Sornat

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 kwietnia 2012, 21:23:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3243