Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 30 lipca 2018r. o godz. 15.30 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
 
Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lubniewice na temat projektu uchwały dotyczącego ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
  4. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały  Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXIV/187/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach.
  5. Zakończenie obrad
 
 
                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                   Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (27 lipca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lipca 2018, 09:56:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 lipca 2018, 10:44:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868