Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 4 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu

Dnia 4 lipca 2018 r. o godz. 15.30  w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II 51 w Lubniewicach, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania uchwały  Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXX/237/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach.
  4. Zakończenie obrad.

                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                           Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 lipca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2018, 16:25:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806