Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 22 marca 2018 r.  o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Informacja o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
 3. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubniewice” w okresie 2014-2017 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dz. Nr 191/2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dz. Nr 179/8.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dz. Nr 46.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne - dz. Nr 47/2.
 10. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 13. Podjęcie  uchwały  w sprawie podziału  Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 14. Podjęcie  uchwały  w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
 16. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.
 
 
  
                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 marca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 marca 2018, 14:00:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 marca 2018, 13:25:51)
Zmieniono: Aktuazliacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856