Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 12.00

Dnia  22 marca 2012 r.  o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:  
1.Sprawy regulaminowe
       -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2.Informacja na temat modernizacji oświetlenia ulicznego.
3.Informacja policji na temat bezpieczeństwa na teranie gminy Lubniewice.
4.Analiza opracowań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6.Analiza finansowa jednostek dotowanych przez Gminę.
7.Informacja o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.   
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012-2016”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2012 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
15.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach między sesjami.
16.Interpelacje i zapytania.
17.Zakończenie obrad.
 
 
 

 
 
                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                          /_/  Roman Sornat


metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (14 marca 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2012, 11:09:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3495