Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 13 lutego 2018r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 


                                                                                             
Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Informacja na temat funkcjonowania boiska sportowego w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół filialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Jarnatowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Lubniewice na lata 2018 -2030.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2017r.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.-podjęcie uchwały.
 13. Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018r.- podjęcie uchwały.
 14. Zapoznanie się z planami komisji stałych.
 15. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.


                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                 (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (5 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 08:37:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836