Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Ratuszu

Dnia 07  czerwca  2017r. o godz. 16.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu przy Zespole Szkół Samorządowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza  Lubniewic z wykonania budżetu za 2016 r.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.,
c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w  Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania  budżetu  za 2016r.,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  za 2016 r.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic  absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF na lata 2017-2030.
10. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
 
                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                  Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (31 maja 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 maja 2017, 14:09:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747