Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 28  kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Informacja z dzielności MGOPS za 2016r.
 3. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie  komunalne (dz. nr 1014).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lubniewice w nieruchomości stanowiącej współwłasność.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (działki Os. Trzcince).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa (dz.nr 12/50).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa (dz.nr 5284/3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Gminy Lubniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF na lata 2017-2030.
 15. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
 
                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                             Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisłąwa Żuk (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 kwietnia 2017, 09:57:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876