Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu


Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Podjęcie  uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2017 – 2021”.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie  dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                    Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (8 marca 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 marca 2017, 15:09:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750