Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia  16 lutego  2017 r. o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.


Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.        
 4. Podjecie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  projektu dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Glisno I”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach „Rogi” oraz „Torfowiska Rogi”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa (Nr ew. 5).
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa (Nr ew. 25).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie L-ce na lata 2017-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF na lata 2017-2032.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2016r.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - podjęcie uchwały.
 21. Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017 rok - podjęcie uchwały.
 22. Zapoznanie się z planami komisji stałych.
 23. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 24. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.


                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                             Katarzyna Sowa        


metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (7 lutego 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2017, 13:57:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873