Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 14.30 w Ratuszu

Dnia  24 listopada 2016 r. o godz. 14.30  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 

 
Porządek obrad
 
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                               Katarzyna Sowa 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 listopada 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 listopada 2016, 10:54:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941