Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 27 października 2016 o godz.13.00  w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 

Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Analiza działalności GOK i świetlic wiejskich.
 3. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice.
 4. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (dz. 995/20, 995/21, 995/23 )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa( Sobieraj dz. 1/29)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie miejsc dla osób wymagających opieki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubniewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach  miejsc dla osób wymagających opieki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 15. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                              w Lubniewicach
                                                                              Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (14 października 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 października 2016, 13:26:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889