Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  18 sierpnia 2016 o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
  2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boiska sportowego w L-cach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach, dotychczasowemu najemcy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz wyrażenia zgody na poniesienie kosztów związanych z odpłatną służebnością drogową dotyczącą tej nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016-2028.
  9. Interpelacje, zapytania, sprawy rożne.
  10. Zakończenie obrad.
 
           
 
                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                        Katarzyna Sowa 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 sierpnia 2016, 13:13:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868