Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godz.13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice.
 3. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego.  
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystanego do kąpieli w Gminie Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubniewice”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen za wywóz nieczystości płynnych obowiązujących na terenie Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z jeziora.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości L-ce (działka nr ew. 745/4). 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości L-ce (działka nr ew. 128).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy L-ce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania, sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (24 czerwca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 czerwca 2016, 13:46:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773