Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 28 stycznia 2016r. o godz. 13.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Podjęcie chwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy L-ce na lata 2016-2030
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2015r.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 10. Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2016r.
 11. Zapoznanie się z planami komisji stałych.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (21 stycznia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2016, 07:58:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882