Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 22 października 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 22 października 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51. odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Informacja o działalności GOK i świetlic wiejskich.
 3. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki.
 4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń Majątkowych za 2014r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Lubniewicach;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach - Osiedle Świerczów (działki o nr: 1029/8, 1029/9,1029/10 - po ogródkach pracowniczych, przy drodze gruntowej prowadzącej od Osiedla do drogi wojewódzkiej nr 136, odcinek: Lubniewice-Glisno);
 9. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Wyjazd radnych na teren Gminy: droga  gruntowa w Rogach oraz pałac w Rogach
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego - działki o nr: 124,127,143 obręb Rogi.
 13. Zakończenie obrad.
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                     (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 października 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 października 2015, 08:03:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814