Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia  17 września 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy.
 3. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubniewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 24/1) stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 24/2) stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (dz. nr 61/5).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (obręb Jarnatów).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (obręb Rogi).
 13. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
 14. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
 15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
 
 
                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                          (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 września 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2015, 15:04:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958