Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  13 sierpnia 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubniewice na lata 2014-2020.
 3. Informacja na temat przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach w spółkę z o.o.
 4. Informacja o realizacji funduszy sołeckich za 2014r.
 5. Analiza zgłoszonych zadań z zakresu funduszy sołeckich na 2015r.
 6. Analiza finansowa jednostek dotowanych przez Gminę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.    
 10. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
 11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                         (-)   Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (4 sierpnia 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 sierpnia 2015, 15:02:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097