Ogłoszenie o III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 10 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sulęcińskiej w miejscowości Lubniewice.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
    /-/ Przemysław Matczak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 maja 2024)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 maja 2024, 09:45:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203