Ogłoszenie o II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 22 maja 2024 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego na grunty stanowiące własność osób fizycznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lubniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice -  Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024 - 2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024.
 14. Sprawozdanie Burmistrza.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
    /-/ Przemysław Matczak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska (13 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 maja 2024, 13:36:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160