Zagospodarowanie przestrzenne

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBNIEWICE

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (33kB) pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (8192kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (26kB) pdf

Uchwala Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (8192kB) pdf

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego powyższą uchwałą (2493kB) pdf

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski (623kB) pdf

----------------------------------------------------

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla założenia pałacowego w Rogach i dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko (64kB) pdf

Założenie pałacowe w Rogach:

Projekt uchwały Rady Miejskiej (159kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (3074kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3769kB) pdf

Opinia PPIS (1505kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (330kB) pdf

Teren jeziora Lubniewsko:

Projekt uchwały Rady Miejskiej (116kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (249kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (1001kB) pdf

Opinia PPIS (8192kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (332kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 
OBSZAR NAD JEZIOREM LUBNIEWSKO

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorem Lubniewsko (636kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 września 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 września 2022, 12:03:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (25 listopada 2022, 11:18:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291