Uchwała nr XXXVII/240/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 września 2022w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/240/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 września 2022


w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Przyjmuje się Plan Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

Uchwała nr XXXVII/240/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 września 2022 r. (5232kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 września 2022, 10:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116