Aktualne uchwały związane z gospodarką odpadami

Uchwała Nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (1622kB) pdf

Uchwałą Nr XLII/271/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (231kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (106kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/154/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (190kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania dekl (361kB) pdf

Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadfami komunalnymi (52kB) pdfUchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (44kB) pdf


Uchwała Nr XLII/270/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie (215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (20 stycznia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2014, 14:21:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 lutego 2023, 09:06:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8494