Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubniewice,

uprzejmie informujemy, że przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, Oddział: Glisno 44, 69-210 Lubniewice. W związku z powyższym, w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018r. przedsiębiorstwo LS-PLUS będzie świadczyło usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubniewice.

Z uwagi na wysokie koszty usługi, odpady segregowane (papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe) będą odbierane raz na miesiąc, zgodnie z załączonym harmonogramem. Odpady segregowane będą gromadzone przez Państwa w specjalnie dostarczonych żółtych workach – wstępnie każde gospodarstwo otrzyma 3 worki 120 litrowe na miesiąc. Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie jak do tej pory wyposażone będą we wspólne pojemniki 1100l. W razie konieczności odpady segregowane można również oddawać w innych, prywatnych workach, natomiast operator po odbiorze pozostawi taką samą ilość worków jaką odebrał z nieruchomości. Worki można pobrać również w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach. Z uwagi na częstotliwość wywozu tej frakcji odpadów należy  maksymalne zmniejszanie objętość tych odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek, rozkładanie pudełek itp.

Odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne będą odbierane jak dotychczas w specjalnych pojemnikach, szkło będzie gromadzone w zielonych workach i zabierane co miesiąc zgodnie z wykazem odbioru. Z uwagi na wysokie koszty, firma nie będzie wykonywała usługi mycia i dezynfekcji pojemników. Obowiązek utrzymania koszy w odpowiednim stanie sanitarnym spoczywał będzie na właścicielach nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy wnoszenia opłat jak i numery indywidualnych kont bankowych nie ulegają zmianie.
a) odpady zbierane w sposób selektywny – 8,00zł/1 osobę w gospodarstwie domowym,
b) odpady niesegregowane – 17,00 zł/1 osobę w gospodarstwie domowym.
Harmonogram dostępny jest również na oficjalnej stronie Gminy Lubniewice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Ponadto przypominamy, że zmiana stanu osobowego rodziny, powoduje obowiązek złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni, na podstawie której zostanie naliczona nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


DEKLARACJA - wersja word (80kB) word

DEKLARACJA - wersja pdf (334kB) pdf   

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 r. (95kB) pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 r. (91kB) pdf


 -----------------------------------------------------------------------------------

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której moa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła w 2015 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 45,80%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 100,00%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych doi składowania w 2015 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 35,00%         

------------------------------------------------------------------------------------
 
WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH


Na terenie Gminy Lubniewice zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.
 
 
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
LpNazwa i adres firmyTelefon
1.Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80 69-200 Sulęcin tel. 95 755 93 71
fax 95 755 93 73
2.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 22 36
fax 95 755 22 36
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiskatel. 95 755 77 22
4.ENERIS Surowce S.A. Odział Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.Tel. 95 733 56 00
Fax. 95 733 56 30
5.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Niewiadomski” Władysław
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
Tel. 95 741 2892
Fax 95 742 9374
6.TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
Tel. 68 456 30 00
Fax 68 456 30 02
7.ZUO International Sp. z o.o.
Kunowice
ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Tel. 61 848 41 56
Fax 61 842 75 31


 
WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 


WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
LpNazwa i adres firmyTelefon
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska
tel. 95 755 77 22
fax 95 755 77 22
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
 

WYKAZ  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Lp.Nazwa, adres firmy i telefonData wydania zezwoleniaData wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwoleniaRodzaj prowadzenia działalności
1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice
tel. 95 755 76 21
Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013r. poz. 1399) gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność,
o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń,
o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzieleniu takich zezwoleń.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2.TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79
30.01.2017 r.
IN.6233.4.2016
31.12.2017 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3.Usługi Asenizacyjne "Fekal-Trans" Tomasz Szychowski, Brzozowa 6, 66-435 Krzeszyce
tel. 600601891, 95 757 48 52
18.11.2016 r.
IN.6233.3.2016
18.11.2026 r.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 
 
MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 
LpNazwa i adres firmy
1.Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin


Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn dla mieszkańców Gminy Lubniewice oraz cennik przyjęcia odpadów do PSZOK - Gmina Lubniewice, od 01.01.2015 r. (1413kB) pdf
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (27kB) word

----------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2012 i 2013 rok (147kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2014 (5643kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2015 rok (5904kB) pdf

Wytworzył: Dawid Karzólewski (12 października 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 października 2012, 13:34:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 lutego 2017, 13:26:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij