Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 23 marca 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Sprawozdanie MGOPS z wykonania zadań zleconych i własnych za 2014 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych  rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
 5. Informacja o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Lubniewice będących w zarządzie Nadleśnictwa Sulęcin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu w 2015r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.    
 
 
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                          Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 marca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 marca 2015, 13:27:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260