Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu ZGK.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy L-ce do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  w Lubniewicach na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Lubniewicach na rok  2015.
 13. Sprawy różne
 14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (12 lutego 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 lutego 2015, 08:51:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152