Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 3 listopada 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 3 listopada 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się wspólne posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie kadencji.
2. Analiza opracowań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi.
4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/140/2012 RM L-ce z   dnia 22.11.2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2015.
6. Podjecie uchwały w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek  oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
9. Informacja Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2013r.
10. Informacja Burmistrza Lubniewic o analizie oświadczeń majątkowych za 2013r.
11. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach.
12. Sprawy różne.
 
 
                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                               Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (29 października 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 października 2014, 08:56:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396