Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu  9 czerwca 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego
2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno -wczasowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa  Gminy Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości - działka nr 86/1 w Gliśnie, stanowiącej mienie komunalne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2013 rok.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.,
3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2013r.,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2013r.
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice  na lata 2014 – 2024.
10. Sprawy rożne


                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (6 czerwca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 czerwca 2014, 11:30:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506