Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 marca 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 24 marca 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Sprawy regulaminowe
2. Informacja na temat opracowań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
3. Informacja o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
4. Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r., w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina  Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”
7. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Lubniewic w dziedzinie kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice.
12. Sprawy różne
13. Zakończenie posiedzenia
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (20 marca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2014, 13:36:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571