Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska  Gminy Lubniewice-podjecie uchwały.
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu ZGK.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w   Lubniewicach  oraz ustalenia dopłat.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na  terenie  gminy L-ce do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w   Lubniewicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Lubniewicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.Nr 396/2).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.Nr 28/60).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   stanowiącej  własność Skarbu Państwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora  Lubiąż w Lubniewicach.
13. Zatwierdzenie  planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14. Zapoznanie się z planami pracy komisji stałych.
 

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (12 lutego 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 lutego 2014, 14:46:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (13 lutego 2014, 09:17:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1798