Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje, że w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Informacja o działalności CZG-12.
2. Ocena przebiegu sezonu turystycznego.
3. Informacja na temat bazy sportowej gminy.
4. Analiza finansowa jednostek dotowanych przez gminę.
5. Informacja o zadłużeniu podatników.
6. Informacja o zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gminę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 rok,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie przyznania obecnym najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położone w Jarnatowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie MiG Lubniewice,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Lubniewice - rejon Świerczowa
13. Sprawy rożne. 
15. Zakończenie obrad.
 
                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                       Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (21 listopada 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2013, 12:34:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1798