Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 października 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 21 października  2013r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia: 
1. Sprawozdanie MGOPS z wykonywania zadań za I półrocze 2013r. oraz bieżącej działalności.     
2. Informacja na temat funkcjonowania oświaty na terenie gminy (przedszkole, szkoła).
3. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20.09.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr  22 i nr 24 w obrębie Rogi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne w Jarnatowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w Lubniewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lubniewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na Kier. ZGK.
12. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012r. 


                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (16 października 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 października 2013, 10:33:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884