Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 czerwca 2013 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 24 czerwca 2013 r.  o godz. 15.30 w Ratuszu  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice.
2.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego
3.Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno-wczasowego.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2012 rok.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2012r.
3)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
4)dyskusja
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2012r.
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice  na lata 2012 – 2024.
12. Sprawy bieżące

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej
          Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (19 czerwca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 czerwca 2013, 07:48:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139