Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 13 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad II pietro

I N F O R M A C J A


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje, że w dniu 13 maja  2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
- Informacja o  działalności GOK i świetlic wiejskich.
- Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki.
- Informacja o realizacji funduszy sołeckich za 2012r.
- Informacja o zgłoszonych zadaniach z zakresu funduszy sołeckich na 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii na lata 2014-2020r.
- Podjęcie uchwały w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
- Stanowisko w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni  zwłok  zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rogi.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubniewice.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
- Podjęcie uchwały w sprawie  odpowiedzi na skargę wniesioną do Woj. Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (9 maja 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 maja 2013, 08:26:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2172