Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 marca 2013 r. o godz. 14.00 w Ratuszu - sala narad II pietro

INFORMACJA
 

W dniu 25 marca 2013r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na sesję organizowaną w dniu 28 marca 2013r.  a mianowicie :
1. Informacja o  Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubniewice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach.
3. Podjecie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu  położonego w Jarnatowie, nr ewidencyjny działki 133.
4. Podjecie uchwały w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu  położonego w obrębie Lubniewice – rejon Świerczowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013- 2024.
12. Opinia Rady Miejskiej na temat Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach.
 
 
                                                                                         Przewodnicząca Rady
                                                                                         /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (21 marca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 marca 2013, 14:38:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921