Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 października 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach w 2023 r.
  3. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie gminy Lubniewice na rok 2024 środków finansowych na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kadencję 2024-2027.
  9. Sprawy różne. 
  10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Lubniewicach
       /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 października 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 października 2023, 15:07:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243