Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 27 marca 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2022 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2023 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035.
  8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Lubniewicach
       /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (22 marca 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 marca 2023, 10:28:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332