Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe.
2.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Lubniewice.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
       w Lubniewicach
   /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 13:22:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372