Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępności do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok z autopoprawką Burmistrza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023- 2035.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 grudnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 grudnia 2022, 12:54:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355