Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2021 rok. 
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubniewice. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2022 roku. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 06 grudnia 2006 r. nr II/17/2006 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022- 2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2022 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2022. 
 14. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za rok 2021. 
 15. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok i rocznego planu pracy na 2022 r. - Komisja ds. Planowania i Budżetu. 
 16. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok i rocznego planu pracy na 2022 r. - Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 17. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok i rocznego planu pracy na 2022 r. - Komisja ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu. 
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok i rocznego planu pracy na 2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
 19. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.


                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            w Lubniewicach
                                                                     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (15 lutego 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2022, 09:47:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610