Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 06 grudnia 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym  Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2026”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na2022 rok z autopoprawką Burmistrza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                             w Lubniewicach
                                                       /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 grudnia 2021)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 grudnia 2021, 18:40:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738