Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach za 2020 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubniewicach za 2020 rok.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2021. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035. 
  9. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        w Lubniewicach
                                                                 /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 kwietnia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 kwietnia 2021, 14:25:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (22 kwietnia 2021, 07:23:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757